16 April 2006

The Oxford Picture Dictionary

Image Hosted by ImageShack.us

The Oxford Picture Dictionary is an extremely useful tool for all beginning students of English. Its colorful pictures and scenes can help anyone learn English, and is perfect as an ESL reference for classroom or home study. It can be used alone as a self-study tool or with a certified ESL instructor.

When students begin to learn a new language there is a crucial need to develop a basic core vocabulary. Without this basic vocabulary, even day-to-day survival is very difficult. The Oxford Picture Dictionary is perhaps the best means to bring a student this core vocabulary. Thousands of everyday words and corresponding scenes and pictures are included in this book. If you are teaching in an ESL situation, this book will save you many hours of fumbling around trying to explain vocabulary to students who can't understand you.

The Oxford Picture Dictionary is a comprehensive reference to everyday vocabulary. It contains 3,600 words divided into 12 broad and thematically-grouped units that are further subdivided into 140 subject topics. The 12 topic areas in the dictionary include Everyday Language, People, Housing, Food, Clothing, Health, Community, Transportation, Areas of Study, Plants and Animals, Work, and Recreation.

Features of the Oxford Picture Dictionary:
•The dictionary provides 168 pages of dynamic, detailed color scenes and individual illustrations clearly depicting over 3,600 words.
•Twelve thematically-grouped units cover vocabulary which students can use at home, in the workplace, in the community, and in their academic studies.
•140 key topics correspond to the curriculum of beginning and intermediate level coursework.
•Exercises, related vocabulary, and grammar points are all included on the page.
•Numerous verbs and adjectives are presented in phrases which provide additional contexts for vocabulary and demonstrate realistic language.
•There is a complete index with a Pronunciation Guide, Geographical Index, and Verb Guide.
•Eleven bilingual editions are also available, with more planned for the future.

Oxford Talking Dictionary

Oxford Talking Dictionary

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Product Information

-Choose from over 500,000 defns
-Instantly look up a Word anywhere & locate words within the text of a defn or thesaurus entry
-Partial Word Find locates words when you only know some of the letters
-Link the Dictionary to your word processor

-Alternate Spellings helps you find the word
-Select the Language of your interface!
-Integrated Thesaurus provides comprehensive selection of 300,000 synonyms.
-Rich Multimedia content
-Over 9,000 Encyclopedic entries & 83,000 Citations

Longman Dictionary of Contemporary English

Longman Dictionary of Contemporary English

Updated 4th Edition

Image Hosted by ImageShack.us

The only Full Colour Advanced Learner’s Dictionary

Your link to living language
• 155,000 natural examples bring English to life
• British and American pronunciations of headwords, including people and place names
• NEW 88,000 spoken example sentences pronounced on the CD-ROM
• 1 million additional sentences from books and newspapers
• 3000 most frequent words in spoken and written English highlighted
• 4000 new words and meanings

Reading and Writing solutions
• 207,000 words, phrases and meanings – including free encyclopedia on CD-ROM
• NEW Longman Writing Assistant – write correct English first time, every time
• Choose the right word with Longman Language Activator® free on the CD-ROM
• Longman Phrase Bank – 220,000 word combinations – free on CD-ROM
• NEW Collocation and Word Focus boxes
• NEW Over 1000 listening exercises as well as extensive exam practice for FCE, CAE, CPE, IELTS & TOEIC

Quick and easy to use
• Clear definitions written using only 2000 common words
• Signposts guide you to the right meaning, fast!
• Instant pop-up dictionary for the web or email
• PC, Mac and Linux compatible

The new Longman Dictionary of Contemporary English CD-ROM
The Longman Dictionary of Contemporary English is far more than just the book! The revolutionary CD-ROM includes over a million extra real sentences from books and newspapers, over 6,000 cultural references, interactive exam practice, the complete Longman Language Activator® - the world's first writing dictionary, and much, much more.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Trong các loại từ điển tiếng Anh (gốc) được dùng trong ngành giáo dục Anh Quốc thì từ điển của Longman được đánh giá khá cao về chất lượng từ vựng,số lượng câu mẫu dồi dào,và có thêm một số tính năng khác - khi mua một quyển từ điển loại này thường có gắn một CD kèm theo. Hiện tại Longman cũng được dùng trong các lớp học, thậm chí là trong các kỳ thi....

Bộ từ điển mới The LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH sẽ giúp bạn có thể tăng cường khả năng đọc,viết và phát âm của mình một cách tốt nhất .

Với 155,000 ví dụ trong cuộc sống của người Anh, cách phát âm trong ngôn ngữ Anh - Anh và Anh - Mỹ với các chữ cái bao gồm cả tên người và tên địa danh.

Bên cạnh đó trong Bộ này có kèm thêm 88.000 mẫu về các câu nói thông dụng trong giao tiếp, có hướng dẫn cách phát âm, đọc nhanh, đọc lướt....

Hơn 1 triệu các câu nói được rút ra từ các loại sách báo.

Hơn 3000 từ thường xuyên có trong giao tiếp và văn phạm tiếng Anh.

4000 từ mới được tìm ra và tất nhiên cả ý nghĩa của nó.

Hướng dẫn về khả năng Đọc Hiểu và Viết

Có thể nói trong 4 skill: nghe,nói,đọc và viết thì đọc và viết tương đối quan trọng vì nó liên quan tới cấu trúc câu - ngôn ngữ từ vựng phải dồi dào, còn nghe và nói thì phụ thuộc vào sự giao tiếp bình thường...hơn là chú trọng đến ngữ pháp.

Bộ từ điển này có khoảng 207.000 từ, nhóm từ và cách giải nghĩa - tất cả chúng đều miễn phí và có sẵn trong phần mềm này.

Bộ Longman này sẽ giúp bạn tìm ra cách viết chính xác trong ngôn ngữ tiếng Anh có thể đó là lần đầu tiên bạn làm được nhưng nếu ôn luyện nhiều bạn sẽ tự làm tốt trong các lần kế tiếp.

Ngoài ra còn phần trò chơi đoán từ với các ký hiệu Hóa Học...hơn 22 nghìn nhóm các từ..hơn 1 nghìn các bài tập nghe - tương đương với các test dành cho FCE, CAE, CPE, IELTS & TOEIC.

Nhanh chóng và dễ dàng trong sử dụng

-Hơn 2000 từ phổ thông được viết dưới dạng đơn giản giúp cho bạn hiểu các kiểu diễn đạt một cách nhanh nhất.
-Gíup bạn tìm ra cách đoán nghĩa các từ.
-Bộ Từ điển này còn có thể dùng trực tiếp để tra các từ bạn ko biết trong Mail hoặc Web.
-PC, Mac và Linux đều có thể dùng...